Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 10 december 2019

Oplossingen uitproberen leidt ook tot betere wetenschap

... jaren grootschalige veldexperimenten in ontwikkelingslanden doet om te kijken welke vormen van hulp effectief zijn in de bestrijding van armoede.