Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 oktober 2019

Trage wandelaar? Dan verouder je waarschijnlijk sneller

Trage wandelaar? Dan verouder je waarschijnlijk sneller
Artsen meten vaak de loopsnelheid om de algemene gezondheid van een persoon te meten. Eerder werd gedacht dat dat vooral bij 65-plussers een ...