Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 18 oktober 2019

Groene thee en de onbekendere voordelen

Groene thee en de onbekendere voordelen
Groene thee maakt gezonder. En niet zomaar een beetje. Geniet je elke dag van een kopje thee? Dan werk je aan je gezondheid, misschien wel ...