Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 8 augustus 2019

Operatie om de menopauze 20 jaar uit te stellen: 'Te ingrijpend, zeker met die prijs'

Operatie om de menopauze 20 jaar uit te stellen: 'Te ingrijpend, zeker met die prijs'
We willen vrouwen de kans geven om hun gezondheid in eigen handen te nemen en op een natuurlijke manier hun overgang uit te stellen”, ...

Follow by Email