Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 9 augustus 2019

Neppillen zijn overal in Cambodja, en die zijn een gevaar voor de gezondheid

Neppillen zijn overal in Cambodja, en die zijn een gevaar voor de gezondheid
Daar liggen nagemaakte medicijnen die niet zijn goedgekeurd door het Cambodjaanse ministerie van gezondheid. Een deel daarvan is ronduit nep ...

Follow by Email