Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 8 juli 2019

Wie voortdurend op smartphone bezig is, heeft meer sekspartners maar zwakke geestelijke ...

Wie voortdurend op smartphone bezig is, heeft meer sekspartners maar zwakke geestelijke ...
De peiling 'Gezondheid en Verslavingsgedrag' onder 3.400 Amerikaanse studenten werd gevoerd door vorsers van de universiteiten van Chicago, ...

Follow by Email