Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 11 juli 2019

Onderzoek ''zwanger in de horeca''

Onderzoek ''zwanger in de horeca''
In de wet liggen een aantal rechten vast die de gezondheid en het welbevinden van vrouwen tijdens hun zwangerschap moeten beschermen. Binnen ...

Follow by Email