Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 11 juli 2019

Engelse ziekenhuizen verkopen e-sigaretten om roken terug te dringen

Engelse ziekenhuizen verkopen e-sigaretten om roken terug te dringen
Dat is schadelijk voor de gezondheid, al zijn de dampen minder ongezond dan tabaksrook, stelt het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM).

Follow by Email