Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 16 juli 2019

Britse homo vraagt zich iets af over Pride Maand

Britse homo vraagt zich iets af over Pride Maand
Vrouwenhaat-islam-homo Logisch toch? Doordat de islamdames moeilijk te benaderen zijn worden jongetjes van jongsafaan misbruikt door de ...

Follow by Email