Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 20 juni 2019

Wat verwacht de klant van een chocoladeproduct?

Wat verwacht de klant van een chocoladeproduct?
Consumenten denken dat hun eten een bijdrage kan leveren aan hun gezondheid. Een kwart van hen denkt echter ook dat hun voedsel ongezonder ...

Follow by Email