Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 21 juni 2019

Vijf tips uit andere landen tegen symptomen overgang

Vijf tips uit andere landen tegen symptomen overgang
Nachtelijk zweten wordt hierdoor niet voorkomen. ,,De beste basis om de overgang door te komen blijft gezond leven. Goed eten, behoorlijk bewegen ...

Follow by Email