Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 juni 2019

Verbeteren gezondheid darmen helpt mogelijk tegen psychische problemen

Verbeteren gezondheid darmen helpt mogelijk tegen psychische problemen
Onze darmen hebben waarschijnlijk een nog grotere invloed op onze mentale gezondheid dan we dachten. Angstklachten en stressstoornissen ...

Follow by Email