Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 5 juni 2019

Opvang en een Bijbel voor Moldavische kinderen

Opvang en een Bijbel voor Moldavische kinderen
De armoede is het gevolg van de economische situatie. Moldavië is al zo'n zeventig jaar nauw verbonden met Rusland en economisch nog altijd ...

Follow by Email