Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 5 juni 2019

Doorgedreven onderzoek is bepalend voor de toekomst van MS-patiënten

Doorgedreven onderzoek is bepalend voor de toekomst van MS-patiënten
Onderzoek is ontzettend belangrijk om de vele onbekende elementen in het ontstaan en de evolutie van multiple sclerose op te helderen en ...

Follow by Email