Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 10 juni 2019

De 5 meest nutteloze slimme gadgets

De 5 meest nutteloze slimme gadgets
Het Internet of Things heeft de potentie om veel taken gemakkelijker, sneller en goedkoper uit te voeren, maar de ontwikkelingen slaan soms een ...

Follow by Email