Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 juni 2019

Aantal arme landen is voorbije 20 jaar gehalveerd

Aantal arme landen is voorbije 20 jaar gehalveerd
De studie benadrukt dat de strijd tegen armoede de voorbije decennia duidelijke successen heeft geboekt. Toch blijft het volgens de Wereldbank ...

Follow by Email