Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 19 juni 2019

5G: een netwerk van mogelijkheden en risico's

5G: een netwerk van mogelijkheden en risico's
De lichamelijke en geestelijke gezondheid zou te allen tijde voorop moeten staan. Laten we hopen dat dit besef ook bij de Nederlandse overheid en ...

Follow by Email