Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 20 mei 2019

Zo kan je met minder medicijnen gezonder leven

Zo kan je met minder medicijnen gezonder leven
Een gezonde leefstijl heeft een gunstig effect op meerdere aspecten van je gezondheid. Bewegen helpt niet alleen bij een te hoog cholesterolgehalte ...

Follow by Email