Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 28 mei 2019

Wie in de volgende regeringen strijd tegen armoede niet als prioriteit ziet, pleegt schuldig verzuim'

Wie in de volgende regeringen strijd tegen armoede niet als prioriteit ziet, pleegt schuldig verzuim'
Om tot een ambitieus armoedebeleid te komen, moet je écht luisteren naar mensen in armoede', schrijft David De Vaal van Netwerkt tegen Armoede.

Follow by Email