Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 6 mei 2019

Wat is een herseninfarct en hoe behandel je het?

Wat is een herseninfarct en hoe behandel je het?
Maar ook een leefstijl aanpassen kan de kans op een volgend infarct verkleinen. Dus stoppen met roken, gezond eten en regelmatig bewegen.

Follow by Email