Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 27 mei 2019

Voedselbank merkt weinig van welvaart: steeds meer klanten, óók in Eindhoven

Voedselbank merkt weinig van welvaart: steeds meer klanten, óók in Eindhoven
In sommige gebieden in Nederland, bijvoorbeeld in Oost-Groningen, heeft de armoede de derde en vierde generatie zelfs al bereikt. Eindhoven hoort ...

Follow by Email