STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 9 mei 2019

Taalachterstand, armoede: veel problemen bij kinderen in achterstandswijken

Taalachterstand, armoede: veel problemen bij kinderen in achterstandswijken
Leerlingen in achterstandswijken hebben het veel moeilijker dan schoolgaande kinderen in reguliere wijken, blijkt uit onderzoek onder leraren in ...

Follow by Email