Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 14 mei 2019

Studie legt gezonde bovengrens vast voor dagelijks aantal kopjes koffie

Studie legt gezonde bovengrens vast voor dagelijks aantal kopjes koffie
Maar hoeveel kopjes mogen we nu eigenlijk zonder onze gezondheid op het spel te zetten? Een nieuw wetenschappelijk onderzoek legt dat ...