Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 22 mei 2019

Studie en gezondheid student lijden onder verslaving van familie of vrienden

Studie en gezondheid student lijden onder verslaving van familie of vrienden
Zowel de gezondheid (vooral psychisch) als studieprestaties van deze studenten lijden hieronder. Dit blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum ...

Follow by Email