Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 3 mei 2019

Stijging langdurig zieken vooral bij jonge mensen'

Stijging langdurig zieken vooral bij jonge mensen'
Maar volgens sociaal secretariaat Partena Professional valt dat niet te verklaren door de vergrijzing, zoals minister van Gezondheid Maggie De Block ...

Follow by Email