Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 27 mei 2019

Psychische problemen vooral bij tienermeisjes gestegen

Psychische problemen vooral bij tienermeisjes gestegen
Dat blijkt uit een inventarisatie van de mentale gezondheid van jongeren door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Trimbos-instituut ...

Follow by Email