Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 21 mei 2019

Prins William voelt nog steeds “pijn die met niets te vergelijken valt” na dood van Diana

Prins William voelt nog steeds “pijn die met niets te vergelijken valt” na dood van Diana
In een documentaire van de BBC over mentale gezondheid heeft prins William een boekje opengedaan over het tragische verlies dat hij meemaakte ...

Follow by Email