Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 15 mei 2019

Politieke leiders Australië worden het eens: homo's gaan niet naar de hel

Politieke leiders Australië worden het eens: homo's gaan niet naar de hel
In de laatste dagen voor de Australische verkiezingen lopen de gemoederen hoog op rondom een opmerkelijke vraag: gaan homo's naar de hel?