Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 21 mei 2019

Patiënten herstellen sneller na darmoperatie door nieuwe manier van behandelen in Reinier de ...

Patiënten herstellen sneller na darmoperatie door nieuwe manier van behandelen in Reinier de ...
Ook door goed en gezond te eten en meer te bewegen. Daarnaast richten de chirurgen zich op het beperken van weefselschade, door bijvoorbeeld ...

Follow by Email