Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 8 mei 2019

Net als Christophe Lambrecht sterven jaarlijks zo'n 10.000 Belgen aan plots hartfalen

Net als Christophe Lambrecht sterven jaarlijks zo'n 10.000 Belgen aan plots hartfalen
Verder spelen risicofactoren mee, zoals een hoge bloeddruk of cholesterol. Gezond leven is de boodschap: een goede conditie, niet roken, en op het ...

Follow by Email