Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 3 mei 2019

Medewerkers spenderen budget liever aan sport dan aan coaching

Medewerkers spenderen budget liever aan sport dan aan coaching
Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de bestuurders van organisaties (57 procent) zich grotendeels verantwoordelijk voelt voor een gezonde ...

Follow by Email