Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 6 mei 2019

Is het beter om met het raam open of dicht te slapen?

Is het beter om met het raam open of dicht te slapen?
In principe is die verhoogde CO2-waarde niet schadelijk voor de gezondheid, maar het heeft wel invloed op onze nachtrust. Onderzoekers van de ...

Follow by Email