Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 24 mei 2019

Iedereen lichtbruin en biseksueel, best een leuke wereld

Iedereen lichtbruin en biseksueel, best een leuke wereld
Maar afgezien van deze malle uitspraak is het een algemener probleem: dat mensen vaak tegen biseksuelen zeggen dat ze eigenlijk homo zijn, of dat ...

Follow by Email