Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 8 mei 2019

Het is hoog tijd voor een plasticvrij Europa'

Het is hoog tijd voor een plasticvrij Europa'
Het effect van veel van deze stoffen op het milieu en de gezondheid is niet of onvoldoende getest. Terwijl onlangs is gebleken dat de mens gemiddeld ...

Follow by Email