Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 17 mei 2019

Het Belgische beleid ten aanzien van medicinale cannabis is onwetenschappelijk en onmenselijk'

Het Belgische beleid ten aanzien van medicinale cannabis is onwetenschappelijk en onmenselijk'
Men kan zelfs stellen dat dit (non)beleid een schending vormt van het fundamenteel mensenrecht op bescherming van de gezondheid en het recht op ...

Follow by Email