Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 10 mei 2019

Herkennen van 15 signalen van pijn bij patiënten met Alzheimer

Herkennen van 15 signalen van pijn bij patiënten met Alzheimer
Een Europees team onderzoekers waaronder Miriam Kunz van het UMCG heeft een nieuw hulpmiddel ontwikkeld waarmee je kunt bepalen of ...

Follow by Email