Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 20 mei 2019

Gemiddelde huurprijs voor woning stijgt lichtjes naar 614 euro: “Genoeg om mensen in armoede te ...

Gemiddelde huurprijs voor woning stijgt lichtjes naar 614 euro: “Genoeg om mensen in armoede te ...
Een stijging van 2,24 procent lijkt niet veel, maar het is genoeg om nog meer mensen in de armoede te duwen”, verklaart Joy Verstichele, ...

Follow by Email