Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 10 mei 2019

Een praatje maken met een vreemde is goed voor de gezondheid

Een praatje maken met een vreemde is goed voor de gezondheid
Eenzaamheid - vaak veel meer dan fysiek alleen zijn - kan heel wat effecten hebben op onze mentale en fysieke gezondheid. Het zou zelfs dezelfde ...

Follow by Email