Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 22 mei 2019

Een kortere werkweek voor het Nederlandse veiligheidspersoneel

Een kortere werkweek voor het Nederlandse veiligheidspersoneel
De mensen die onze veiligheid moeten waarborgen, zetten hun eigen gezondheid (en leven) op het spel. En dat komt niet enkel door de aard van ...

Follow by Email