Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 27 mei 2019

Doorbraak in onderzoek naar astma

Doorbraak in onderzoek naar astma
Belgische wetenschappers hebben een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de rol van de zogenaamde Charcot-Leyden kristallen (CLC's) die in ...