Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 14 mei 2019

Deze zoete alternatieven zijn (ietsje) beter dan suiker

Deze zoete alternatieven zijn (ietsje) beter dan suiker
Suiker is lekker, maar niet erg gezond. Wat zijn de mogelijkheden als we graag op iets zoets kauwen zonder veel geraffineerde suiker te gebruiken?

Follow by Email