Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 17 mei 2019

Commentaar: in ogenschouw nemen wat van waarde is

Commentaar: in ogenschouw nemen wat van waarde is
Het zegt niets over de gezondheid van onze kinderen, over de kwaliteit van hun onderwijs, de vreugde van hun spel, de schoonheid van poëzie, ...

Follow by Email