Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 7 mei 2019

Cardiologen pleiten voor betere opvolging van patiënten met hartfalen

Cardiologen pleiten voor betere opvolging van patiënten met hartfalen
'Er zijn de klassieke aanbevelingen zoals gezond leven, matig zijn met alcohol, niet roken, voldoende bewegen, maar er zijn ook mensen die dat ...

Follow by Email