Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 20 mei 2019

Boliviaanse kerkleiding wil democratische verkiezingen

Boliviaanse kerkleiding wil democratische verkiezingen
Wat dat laatste betreft willen de bisschoppen dat politici werk maken van de strijd tegen de corruptie, de drugshandel en de armoede. Ze vestigen de ...

Follow by Email