Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 25 april 2019

Zoveel eten als je wilt en niet aankomen? Stap over op een mediterraan dieet!

Zoveel eten als je wilt en niet aankomen? Stap over op een mediterraan dieet!
ziekte komt veel voor in westerse landen en is vaak het gevolg van een ongezonde leefstijl met weinig lichaamsbeweging en calorierijke voeding.

Follow by Email