Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 25 april 2019

VS dreigen met veto tegen VN-resolutie vanwege impliciete link met abortus

VS dreigen met veto tegen VN-resolutie vanwege impliciete link met abortus
De term 'reproductieve gezondheid' zou voor de Amerikaanse regering taboe zijn, omdat deze ook het recht op abortus kan impliceren. Hoewel het ...

Follow by Email