Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 15 april 2019

In Nederland zijn we liever lui dan gezond'

In Nederland zijn we liever lui dan gezond'
- Zenders in je woonomgeving zijn van directe invloed op de gezondheid, vooral ook van kinderen. De ons omringende landen zijn wijzer, zij hebben ...

Follow by Email