STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 15 april 2019

In Nederland zijn we liever lui dan gezond'

In Nederland zijn we liever lui dan gezond'
- Zenders in je woonomgeving zijn van directe invloed op de gezondheid, vooral ook van kinderen. De ons omringende landen zijn wijzer, zij hebben ...

Follow by Email