Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 23 april 2019

In de zon? Dit is de beste zonnebrandcreme en de beste zonnebrandspray

In de zon? Dit is de beste zonnebrandcreme en de beste zonnebrandspray
Wie vroeg in het jaar de zon in gaat moet zich goed tegen de zon te beschermen. Omdat het nog vroeg in het jaar is en de huid nog niet gewend is ...

Follow by Email