Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 15 april 2019

Het beeld dat Pierre Valkering van de katholieke kerk schetst, klopt allang niet meer

Het beeld dat Pierre Valkering van de katholieke kerk schetst, klopt allang niet meer
- Inderdaad: dat Pierre Valkering homo is, schokt mij niet. En als hij, na enige introspectie, was uitgetreden vanwege zijn moeite met het celibaat, had ik ...

Follow by Email