Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 29 april 2019

Elke Nederlander zou maandelijks minstens 600 euro moeten krijgen van het rijk'

Elke Nederlander zou maandelijks minstens 600 euro moeten krijgen van het rijk'
het invoeren van een basisinkomen de moeite waard maken. ,,Het zorgt bijvoorbeeld voor betere gezondheid, minder stress en minder criminaliteit.

Follow by Email